Anhörigläger 2019

 

Även denna sommar möttes ungdomar som har en demenssjuk förälder på läger som hölls på olika håll i landet. Här träffade de andra unga anhöriga och fick möjlighet att lära sig mer om demenssjukdomar. De kunde prata med och ställa frågor till kunniga personer inom området.

Bild på sommarläger för unga anhöriga

 

 

 

 

 

 

Lägrens mål och syfte

Att bryta känslan av ensamhet och träffa andra som befinner sig i liknande situation.

Att få kunskap om demenssjukdomar och bemötande.

Att få umgås och skapa nya kontakter som kan vara värdefulla inför framtiden.

Att få möjlighet att lyssna och ställa frågor till kunniga föreläsare med specialkompetens inom demenssjukdomar. 

 

Nästa år hålls nya läger.

Kostnad
Alzheimerfonden står för kost, logi och resa. 

Kontaktpersoner
Katrin Lindholm, katrin.lindholm@avesta.se, tel 0226-64 58 92.
Gudrun Strandberg, gudrun.strandberg@avesta.se, tel 0226-64 57 84.

Mer information

Läs om lägret i Sjövik/Avesta 2019 för barn tillsammans med sin friska förälder här

Se den fina filmen om lägret här