Vi är anhöriga

Vi som är med här kommer från olika delar av landet och har alla olika erfarenheter. Men vi jobbar tillsammans för att få bort skammen kring demenssjukdomen, och vi vill alla tillhöra en gemenskap. Här är alla lika viktiga och Du är inte ensam att vara en ung anhörig! 

Vill du också vara med på bild här? Mejla bild, namn samt ditt födelseår till info@unganhorig.se. Självklart tar vi bort din bild när du ber om det.

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                         Läs Jenny Erikssons berättelse här

   

                           Angelica Andersson, 1991                         Sophia Telenius, 1991                              Julia Falck, 1992                                  David Holmberg, 1987

      Läs Angelicas berättelse här »                                                                                        Läs Julias berättelse här » 

 

Vad är demens?

Ordet demens kommer från latinskan där ”de” betyder ”bort, från” och ”mens” betyder ”förstånd, sinne”. Något som är viktigt att tillägga är att demenssjukdomar inte är ett normalt sätt att åldras på utan det är en sjuklig förändring i hjärnan som främst påverkar minnes- och tankeförmågan i hjärnan.

Läs mer

Om Unganhörig

Det finns idag ca 3000 ungdomar i Sverige som har en demenssjuk förälder. Denna sida är främst till för dessa ungdomar. Sidan välkomnar även alla andra. Du är kanske närstående till någon anhörig vars förälder drabbats av demens, eller du kanske vill veta mer om sjukdomen? Unganhörig startades 2006 av Susanne Axelsson, född 1986. Redan när Susanne var 15 år började hon märke att någonting med hennes mamma inte var som det brukade. Susanne och hennes familj sökte vård för hennes mamma, men det var inte förrän två år senare som de fick diagnosen Demens. Även om Susanne nu visste vad som var felet, kände hon att ingen hade någon kunskap om sjukdomen. Hon visste inte var hon skulle vända sig.

Läs mer

Berättelser

Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Är du kanske en av dessa 3000 ungdomar som har en förälder som är demenssjuk eller på något annat sätt varit i kontakt med sjukdomen?

Läs mer