Stockholm

Fikaträffar för unga anhöriga 

Har du en förälder eller annan närstående med demenssjukdom?

Du som är 18-30 år, kom på en fika och träffa andra i liknande situation.

  • 5 september
  • 3 oktober
  • 7 november
  • 5 december

träffas vi mellan klockan 17.30 - ca 19.30 i träfflokal Baltzar på Bolinders plan 1, 1 tr ned.

Anmäl dig senast dagen innan till någon av anhörigkonsulenterna Birgitta Söderkvist, birgitta.soderkvist@stockholm.se, tel 08-508 08 937 eller till Birgitta Livgård Andersson, birgitta.livgard-andersson@stockholm.se

Kom och häng med oss andra, det kostar ingentig - vi bjuder på fika.