Göteborg

Se hit du som är ung anhörig i närheten av Göteborg! 

Välkommen att komma och träffa oss anhörigkonsulenter och andra unga anhöriga som också har en förälder med demenssjukdom.

 

Höstens träffar är på måndagar,

22 och 29 okt, 

5, 19 och 26 nov 

Tid: 16–17.30 

Ledare: Anhörigkonsulenter. 

Anmälan: 031-365 84 66 eller ann.malmsten@majornalinne.goteborg.se