Träffar i Stockholm

 

 

Träffar för att träffa andra i liknande situation

Natverk

Anhörigstödet i Stockholm län ordnar träffar för dig som är 18-30 år och som har en förälder eller annan närstående med demenssjukdom. Under kvällen har du möjlighet att prata med andra i liknande situation, samt få råd och tips.

Våren 2017

Datum: 

25 januari
22 februari 
29 mars 
26 april
31 maj 

Besök
22 februari "Fråga en demenssjuksköterska" -Catherine Berglund
29 mars Lotta Olofsson, Demensförbundet berättar bl.a om Lundagårdsgruppen m.m.

Tid: 17.30 - 19.30
Plats: Baltzar träfflokal, Bolinders plan 1nb (Serafens äldreboende)

Anmälan: Det är kostnadsfritt att delta och nätverket för Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstödet i Stockholms län.

Om du vill veta mer samt anmäla dig (senast dagen innan) kontakta anhörigkonsulenterna:

Birgitta Söderkvist birgitta.soderkvist@stockholm.se 076-120 89 37

Birgitta Livgård Andersson, birgitta.livgard-andersson@stockholm.se 076-825 06 03