Stöd & Hjälp

Ung & anhörig

Vart kan du vända dig om du behöver stöd och/eller någon som lyssnar?

Kolla upp om det finns någon anhörigkonsulent i din kommun, om det finns kan du kontakta honom/henne. Anhörigkonsulenten kan ge råd och stöd utifrån dina behov.

Unganhörigs ambassadörer

Unganhörigs ambassadörer har stor erfarenhet av att leva med en demenssjuk förälder. De finns här för Dig som vill dela med dig av dina egna erfarenheter, be om råd och stöd eller bara vill ha någon som lyssnar.
Alla ambassadörerns kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt".

 

Octopus demens AB

Kerstin Lundström driver demensbutiken.se och har flera års erfarenheter av demenssjukdomar och vård, hon har även drivit Unganhörig projekt själv.

www.demensbutiken.se

www.octopus.se

E-mail: kerstin@octopus.se

Demensförbundet

På Demensförbundets hemsida kan du se om det finns någon lokal förening nära dig som du kan vända dig till. Du kan även ringa dem på deras telefonrådgivning.

Rikstäckande telefonrådgivning: 0485-375 75

www.demensforbundet.se

BRIS – Barnens Rätt i Samhället, riksförbundet

Bris är främst till för det yngre och finns där för att lyssna och ge stöd.

Barnens Hjälptelefon: 116 111

Bris för vuxnas frågor om barn: 077-150 50 50

www.bris.se

Svenskt demenscentrum

Svenskt demencentrum strävar efter att bygga en kunskapsbank inom demensområdet. På hemsidan hittar du bland annat information om forskning och utbildningar.

www.demenscentrum.se

Skolan

Prata med personalen, lärare eller skolkuratorn - deras jobb är att finnas där för dig.

Ungdomsmottagningen

På nästan alla ungdomsmottagningar finns det en kurator som du kan boka en tid hos kostnadsfritt.

Kolla upp vilken UM som ligger närmast dig på:

http://www.umo.se/

Barn och ungdoms psykiatrin BUP

BUP finns i många kommuner, vänd dig i första hand till den kommun du tillhör. Information om telefon nummer och kontakt adress kan du få om du kontaktar landstinget där du bor.

BUP hjälper alla ungdomar upp till 18 år.

www.BUP.se

 

Anhörigas riksförbund f.d Anhörigrådet

Anhörigas riksförbund är en organisation som vill bidra med stöd och hjälp till anhöriga/närstående till den som vårdas i hemmet eller på institution.

E-post:info@anhorigasriksforbund.se

www.anhorigasriksforbund.se

För dig som är ung anhörig och har kommit ut i arbetslivet

Kontakta din arbetsgivare och berätta om din situation. Arbetsgivaren kan kasnke hjälpa dig att komma i kontakt med en psykolog som kan hjälpa dig bearbeta det du går igenom.

Unga anhöriga berättar

Unga anhöriga delar med sig om sina upplevelser med en demenssjuk förälder.

Berättelser | Läs mer »

Vad är demens?

Fakta om demens. Första steget till förståelse är kunskap.

Vad är demens? | Läs mer »