Stockholm

Fikaträffar för unga anhöriga 

Har du en förälder eller annan närstående med demenssjukdom?

Du som är 18-30 år, kom på en fika och träffa andra i liknande situation.

  • 7 februari,
  • 7 mars,
  • 4 april,
  • 16 maj och
  • 13 juni

träffas vi mellan klockan 17.30 - ca 19.30 i träfflokal Baltzar på Bolinders plan 1, 1 tr ned.

Anmäl dig senast dagen innan till någon av anhörigkonsulenterna Birgitta Söderkvist, birgitta.soderkvist@stockholm.se, tel 076-120 39 87 eller till Birgitta Livgård Andersson, birgitta.livgard-andersson@stockholm.se, tel 076-825 06 03

Ingen kostnad, vi bjuder på fika.

Inbjudna gäster för samtal och frågor:

7 mars Vardagsnära tips för anhöriga
Kerstin Lundström, sjuksköterska med mångårig erfarenhet av demensfrågor.

4 april Om beteenden och bemötande vid demens
Ola Palmé, sjuksköterska och författare

16 maj Mindfulness mot stress
Titti Holmér, psykolog och författare. OBS! Kl 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41